Print
Category: นักเรียนใหม่
Hits: 13441

คำถามที่พบบ่อยจากผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียน

 
ถาม โรงเรียนดลวิทยาเปิดสอนชั้นอะไรบ้าง
ตอบ โรงเรียนดลวิทยาเปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
 
ถาม โรงเรียนดลวิทยาเป็นโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน
ตอบ โรงเรียนดลวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนและเป็นโรงเรียนของฆารวาสคาทอลิก ซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ของกระทรวงศึกษาธิการ
 
ถาม โรงเรียนดลวิทยาอยู่ที่ไหน
ตอบ โรงเรียนดลวิทยาตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 ซอยศูนย์วิจัย 10 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 
ถาม โรงเรียนดลวิทยาเปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่เมื่อไหร่
ตอบ โรงเรียนดลวิทยาเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2506 โดยเป็นโรงเรียนที่ขยายมาจากโรงเรียนดลพิทยา (ตั้งอยู่ในย่านประตูน้ำ) ซึ่งต่อมาได้เลิกกิจการไปเนื่องจากเจ้าของที่ต้องการนำที่ดินไปทำกิจการอื่น คงเหลือไว้แต่โรงเรียนดลวิทยาในปัจจุบัน
 
ถาม โรงเรียนดลวิทยามีนักเรียนกี่คน
ตอบ ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนดลวิทยามีนักเรียนชาย-หญิง รวมทั้งสิ้น 1,342 คน มีครูผู้สอน 75 ท่าน
 
ถาม นักเรียนต้องมีคุณสมบัติอะไรถึงจะเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ได้
ตอบ นักเรียนต้องอายุครบ 3 ปี ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เริ่มเรียน
 
ถาม ถ้าเด็กอายุไม่ครบ 3 ขวบ เช่น อายุขาดไปแค่ไม่กี่เดือนแต่พูดจาสื่อสารรู้เรื่อง จะขอสมัครเข้าเรียนอนุบาล 1 ปีนี้เลยได้หรือไม่
ตอบ กระทรวงศึกษาธิการไม่อนุญาตให้โรงเรียนรับนักเรียนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียนได้ค่ะ นอกจากนี้การเร่งให้นักเรียนอายุไม่ถึงเกณฑ์เริ่มเรียนเร็วเกินไป ยังเป็นการทำร้ายเด็กในระยะยาว เนื่องจากหลักสูตรปฐมวัยจัดไว้สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการในวัย 3 ปีขึ้นไปแล้ว การให้เด็กอายุไม่ถึง 3 ปีมาเรียนทำให้เด็กเกิดความเครียด ไม่มีความสุขในการเรียน
 
ถาม นักเรียนต้องสอบเข้าหรือไม่
ตอบ นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในชั้น อ.2 ขึ้นไป ต้องทำการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
 
ถาม เริ่มเปิดรับสมัครเมื่อไหร่
ตอบ นักเรียนที่เข้าชั้น อ.1 สามารถมาลงชื่อได้ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเริ่มชำระค่าธรรมเนียมตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงก่อนเปิดเทอม นักเรียนที่เข้าชั้น อ.2 ขึ้นไป สามารถมาเริ่มขอสอบคัดเลือกได้ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคม (สำหรับปีการศึกษา 2562 เริ่มสอบคัดเลือกวันที่ 21 มีนาคม 2562)
 
ถาม โรงเรียนจะเปิดรับสมัครถึงวันทีเท่าไหร่
ตอบ โรงเรียนดลวิทยาใช้ระบบ rolling admission คือผู้ที่พร้อมก่อนก็สมัครได้ก่อน ดังนั้นโรงเรียนจึงจะรับสมัครนักเรียนได้จนกว่าที่นั่งจะเต็ม
 
ถาม ตอนนี้นักเรียนอยู่ต่างจังหวัด จะมาสมัครตอนช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วเข้าเรียนเลยได้ไหม
ตอบ โรงเรียนแนะนำให้ท่านผู้ปกครองรีบพานักเรียนมาติดต่อตั้งแต่เนิ่น ๆ คือตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคม เนื่องจากโรงเรียนใช้ระบบ rolling admission คือมาก่อนรับก่อน ดังนั้นหากปล่อยให้เวลาเนิ่นนานไปจนที่นั่งเต็ม โรงเรียนก็จะไม่สามารถรับบุตรหลานของท่านเข้าเรียน แม้ว่าจะมีความพร้อมก็ตาม นอกจากนี้หากผลการสอบข้อเขียนของนักเรียนออกมาไม่ดีและคุณครูไม่มีเวลาพอที่จะปรับพื้นฐานนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ก็มีส่วนให้โรงเรียนต้องปฏิเสธการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อได้
 
ถาม การสอบคัดเลือกมีวิชาอะไรบ้าง และสอบเมื่อไหร่
ตอบ เชิญดูรายละเอียดได้ที่ เวปไซต์ของดรงเรียน ในหมวด สมัครเรียน --> ขั้นตอนการสมัครเรียน
 
ถาม โรงเรียนพิจารณาอะไรบ้างในการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ
ตอบ สำหรับนักเรียนที่มาเข้าชั้นอนุบาล 1 ต้องเป็นเด็กที่อายุครบ 3 ปีภายในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีที่เริ่มเรียน ส่วนนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ขึ้นไปโดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเน้นเรื่องพื้นความรู้เดิมว่าจะสามารถปรับตัวเข้ากับโรงเรียนได้หรือไม่ โดยจะพิจารณาจากวิชาคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษเป็นหลัก นอกจากนี้ยังให้น้ำหนักในด้านพฤติกรรมของนักเรียน คือต้องมีความสุภาพเรียบร้อย มานะบากบั่นในการเรียน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท
 
ถาม ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรเพื่อสมัครเข้าเรียนบ้าง
ตอบ ท่านผู้ปกครองสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เวปไซต์ของดรงเรียน ในหมวด สมัครเรียน --> หลักฐานการสมัครเรียน
 
ถาม นักเรียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต่างจังหวัด จำเป็นต้องย้ายชื่อนักเรียนมาอยู่ในทะเบียนบ้านที่กรุงเทพหรือไม่
ตอบ นักเรียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็ได้
 
ถาม นักเรียนใหม่ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อนหรือไม่
ตอบ นักเรียนใหม่ควรเรียนปรับพื้นฐานช่วงภาคฤดูร้อนทุกคนเพราะจะช่วยให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ คือ เพื่อนใหม่ ครูใหม่ โรงเรียนใหม่ การเรียนการสอนใหม่ จากสถิติพบว่า นักเรียนเข้าใหม่ที่มาเรียนภาคฤดูร้อนสามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนได้ดีกว่านักเรียนที่ไม่ได้เรียน
 
ถาม ค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนที่โรงเรียนดลวิทยามีอะไรบ้าง เป็นเงินเท่าไหร่
ตอบ ค่าธรรมเนียมนักเรียนใหม่ต้องชำระก่อนวันปฐมนิเทศ คือค่าธรรมเนียมของภาคเรียนที่ 1, ค่าหนังสือเรียน ดูได้จากเวปไซต์ของโรงเรียน ในหมวด นักเรียนปัจจุบัน (โปรดสังเกตุว่าค่าธรรมเนียมที่แสดงในลิงค์เป็นของปีการศึกษาใด โรงเรียนจะแจ้งค่าธรรมเนียมของแต่ละปีการศึกษาในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งแต่ละปีการศึกษาจะมีค่าธรรมเนียมที่ไม่แตกต่างกันมากนัก)
 
ถาม การเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อนต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
ตอบ ค่าเล่าเรียนช่วงภาคฤดูร้อน คือ 3,000 บาท โดยจะเรียนทั้งหมด 20 วัน ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 11.45 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
ถาม เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเป็นอย่างไร
ตอบ เชิญดูภาพและรายละเอียดชุดนักเรียนปกติและชุดลูกเสือ-เนตรนารีได้ที่่ เวปไซต์ของดรงเรียน ในหมวด นักเรียนปัจจุบัน
 
ถาม นักเรียนหาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ที่ไหน
ตอบ สามารถซื้อชุดนักเรียนและชุดลูกเสือ-เนตรนารีได้จากร้านขายเครื่องแบบนักเรียนทั่วไป อาทิ ร้านสมใจนึก เทเวศน์, ร้านทวีทรัพย์ (เจ้อิม ย่านคลองตัน) สำหรับป้ายผ้าสำหรับติดบนชุดลูกเสือ-เนตรนารี สามารถมาซื้อได้ที่โรงเรียน
 
ถาม นักเรียนใหม่จะได้รับเลขประจำตัวที่ต้องปักบนเสื้อนักเรียนเมื่อไร
ตอบ เมื่อนักเรียนได้ยื่นเอกสารมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมของภาคเรียนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายรับสมัครจะออกใบเข้าห้องเรียนและใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเลขประจำตัวของนักเรียนจะระบุไว้ในเอกสารดังกล่าว
 
ถาม นักเรียนจะซื้อหนังสือเรียนได้ที่ไหน
ตอบ ซื้อได้ที่โรงเรียนได้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม
 
ถาม นักเรียนจะมาซื้อหนังสือเรียนในวันปฐมนิเทศ หรือช่วงวันเปิดเรียนได้หรือไม่
ตอบ โรงเรียนไม่มีจำหน่ายหนังสือเรียนในวันปฐมนิเทศและในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน เนื่องจากบุคลากรต้องไปทำหน้าที่อื่นในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านผู้ปกครองควรมาซื้อหนังสือเรียนตั้งแต่เนิ่น ๆ การมาซื้อหนังสือเรียนช้าอาจทำให้ได้หนังสือไม่ครบชุดทำให้ท่านผู้ปกครองต้องรับภาระติดต่อหาซื้อหนังสือตามร้านหนังสือหรือสำนักพิมพ์ต่าง ๆ เอง
 
ถาม หากต้องการซื้อหนังสือเรียนที่โรงเรียน ต้องเตรียมอะไรมาบ้าง
ตอบ ไม่ต้องเตรียมเอกสารใด ๆ เพียงทราบชื่อ-นามสกุล และชั้นของนักเรียน ก็สามารถมาซื้อหนังสือได้ (ฝากผู้อื่นมาซื้อก็ได้) โดยผู้ซื้อจะได้รับหนังสือและสมุดที่จัดซื้อด้วยเงินของนักเรียนในวันซื้อหนังสือ ส่วนหนังสือที่จัดซื้อด้วยเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนของทางราชการ จะได้รับหลังจากเปิดเทอมไปแล้ว โดยคุณครูประจำชั้นจะเป็นผู้ดำเนินการแจกให้กับนักเรียนในห้องเรียน
 
ถาม นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนจากราชการ ชำระค่าหนังสือเท่ากับนักเรียนที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนฯ หรือไม่
ตอบ หากนักเรียนนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนจากทางราชการต้องการหนังสือรายการที่ราชการจัดซื้อให้กับนักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนฯ นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์รับอุดหนุนฯ จะต้องชำระค่าหนังสือรายการดังกล่าวเพิ่มเติมเอง
  
ถาม โรงเรียนมีรถรับ-ส่ง หรือไม่
ตอบ เชิญดูรายละเอียดเส้นทางรถ-รับส่ง ได้ที่ เวปไซต์ของดรงเรียน ในหมวด นักเรียนปัจจุบัน
 
ถาม หากต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน จะติดต่อได้อย่างไร
ตอบ หากมีคำถามเพิ่มเติม เชิญติดต่อ มิส ดาลัด รุ่งเรือง ที่แผนกธุรการและการเงินที่หมายเลข 02-318-1523