Blue Flower

เครื่องแบบนักเรียนชั้นมัธยม 4 - 6


นักเรียนชายระดับมัธยม 4 - 6

 • เสื้อ - เสื้อเชิ๊ตสีขาว ที่อกเสื้อด้านขวา แถวบนปักอักษรสีแดงเลือดนกตัวอักษรย่อชื่อโรงเรียน (ด.ล.ว.) แถวล่างปักเลขประจำตัว ติดเข็มเครื่องหมายโรงเรียนเหนืออักษรย่อชื่อโรงเรียนที่ปักไว้ด้านขวา ที่อกเสื้อด้านซ้าย เหนือกระเป๋าเสื้อ ปักชื่อนามสกุล นักเรียน (ไม่ต้องปักคำนำหน้าชื่อ)
 • กางเกง- กางเกงขาสั้นพอดีเข่าสีน้ำเงิน
 • เข็มขัด - เข็มขัดสายสีดำพร้อมหัวเข็มขัดเครื่องหมายโรงเรียน 
 • ถุงเท้า - ถุงเท้านักเรียนแบบยาวสีขาว 
 • รองเท้า - รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำ 

 

นักเรียนหญิงระดับมัธยม 4 - 6

 • เสื้อ - เสื้อคอบัวกลมแขนยาว ที่อกเสื้อด้านขวา แถวบนปักอักษรสีแดงเลือดนกตัวอักษรย่อชื่อโรงเรียน (ด.ล.ว.) แถวล่างปักเลขประจำตัว ติดเข็มเครื่องหมายโรงเรียนเหนืออักษรย่อชื่อโรงเรียนที่ปักไว้ด้านขวา ที่อกเสื้อด้านซ้ายเหนือกระเป๋าเสื้อ ปักชื่อนามสกุล นักเรียน (ไม่ต้องปักคำนำหน้าชื่อ)
 • กระโปรง- กระโปรงสีกรมท่า ยาวคลุมเข่า จีบข้างละ 3 จีบ 
 • หูกระต่าย - มีหูกระต่ายที่คอเสื้อ
 • เข็มขัด - เข็มขัดสายสีดำพร้อมหัวเข็มขัดเครื่องหมายโรงเรียน
 • ถุงเท้า - ถุงเท้านักเรียนแบบยาวสีขาว
 • รองเท้า - รองเท้าหนังสีดำ