Blue Flower

เครื่องแบบนักเรียนอนุบาล 1-3

นักเรียนชายระดับอนุบาล

  • เสื้อ - เสื้อคอฮาวาย ชายเสื้อคลุมกางเกง ที่อกเสื้อด้านขวา แถวบนปักอักษรสีแดงเลือดนกตัวอักษรย่อชื่อโรงเรียน (ด.ล.ว.) แถวล่างปักเลขประจำตัวเป็นเลขอารบิก ที่อกเสื้อด้านซ้าย เหนือกระเป๋าเสื้อ ปักชื่อนามสกุล นักเรียน (ไม่ต้องปักคำนำหน้าชื่อ เช่น ด.ช.)
  • กางเกง- กางเกงเอวยางยืดสีน้ำเงิน 
  • ถุงเท้า - ถุงเท้ายาวสีขาว ไม่มีลวดลาย
  • รองเท้า - รองเท้าหนังสีดำ 

นักเรียนหญิงระดับอนุบาล

  • เสื้อ - เสื้อคอบัวกลมแขนตุ๊กตา ที่อกเสื้อด้านขวา แถวบนปักอักษรสีแดงเลือดนกตัวอักษรย่อชื่อโรงเรียน (ด.ล.ว.) แถวล่างปักเลขประจำตัวเป็นเลขอารบิก ที่อกเสื้อด้านซ้าย เหนือกระเป๋าเสื้อ ปักชื่อนามสกุล นักเรียน (ไม่ต้องปักคำนำหน้าชื่อ เช่น ด.ญ.)
  • กระโปรง- กระโปรงสีกรมท่า จีบข้างละ 3 จีบ มีกระดุม 4 เม็ด คือด้านหน้าสองข้างซ้ายขวา และด้านหลังสองข้างซ้ายขวา
  • คอซอง - มีคอซอง แบบมีหนวดที่คอเสื้อ
  • ถุงเท้า - ถุงเท้ายาวสีขาว ไม่มีลวดลาย
  • รองเท้า - รองเท้าหนังสีดำ